Επιχείρηση «σκούπα» για τα εγκαταλελειμμένα οχήματα