Επιδιώκει την απόκτηση διατηρητέου κτιρίου με χρήματα από το «Πράσινο Ταμείο» - Δημόσια πρόσκληση προς ιδιοκτήτες