“Επεράσαμε Όμορφα – Μικρά Ασία και Πόλη, Άδομεν Ευλαβώς”