Επανέρχεται ο "Σύντροφος Μεγαλειότατος" ...ανασχηματισμένος!