Ενεργοποιούνται οι τοπικοί θεσμοί - Στήνουν τοπικό συντονιστικό και αναζητούν πόρους για τη στέγαση των μεταναστών