ΕΜΧ: Νέες κατηγορίες μαστιχιού, αλλαγή μετά τις διαμαρτυρίες μαστιχοπαραγωγών