Είναι αρρώστια των καιρών να οδηγούν στρατούς τρελοί ;