Το ΕΑΜ - ΕΛΑΣ απελευθερώνουν τη Χίο στις 10 Σεπτέμβρη του 1944