Δίνουν το αίμα τους σπουδαστές της ΑΕΝ Μηχανικών και Καλαμωτούσοι