Δήμος Χίου: Η σταυροδοσία σε 140 από τα 145 τμήματα