Διαδικτυακή Εκδήλωση-Συζήτηση: "Πανδημία–δημοκρατία–δυστοπία: Το τρομερό έτος 2020”