Δεν συμμετέχει στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου η Χιακή Συμπολιτεία