Αύξηση στις αποδοχές της διοίκησής της ζητά η Μονομετοχική