Αντιδράσεις για τις προσλήψεις προσωπικού από το πρόγραμμα «Πανδώρα»