«Το ανδραγάθημα του Υποπλοιάρχου Νικόλαου Βότση» στο Ομήρειο