Αναστήλωση οχυρωματικών και φωτισμός του Κάστρου στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο