Αλλού γι αλλού ο καθρέφτης - Στα….τυφλά βγαίνουν οι οδηγοί από το στενό