"Αλλαγή φρουράς" στο Δήμο Χίου - Γεν. Γραμματέας του Δήμου ο Ιωάννης Παπαπροκοπίου