Ακυρώνεται η θεατρική παράσταση "Σουσου…δεί(η)γματα"