Αγώνας «Δρόμος Πίστεως 2016» - Το αγωνιστικό πρόγραμμα