254.739,89 € για εγκατάσταση κιβωτίων ρεύματος και νερού στο λιμάνι