215 "κλήσεις" μέσα σε μια ώρα στο κέντρο της πόλης