21 χρόνια Π.Σ.Α.μεΑ., 21 χρόνια Παραδοσιακό Χιώτικο Πανηγύρι