1.148 παραβάσεις του Κ.Ο.K. βεβαιώθηκαν μέσα σε 5 μέρες σε Xίο, Λέσβο και Σάμο