1.044 επαγγελματίες και κάτοικοι ζητούν να επανέλθει στο Δ.Σ. το ζήτημα της δομής – καραντίνας στη Λευκωνιά