Τον έστειλε στο χειρουργείο μπομπάκι σε «κονσερβοκούτι»