Νέοι και εξαρτησιογόνες ουσίες σε περίοδο οικονομικής κρίσης- Ημερίδα το Σάββατο