Μήνυμα Ε.Κ. Χίου στους εργαζόμενους της Χαλυβουργίας