Καταδικάστηκαν οι διευθύνοντες σύμβουλοι της εταιρείας καλλυντικών