Η μικρή διαφορά Μουσουρούλη - Κάρμαντζη οδηγεί σε ένσταση