Γ. Παπαδόπουλος: ΄΄ΑΝΤΙΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ΄΄ Η ΟΧΙ ΣΤΗ ΧΙΟ?