ΤΑΞΙΔΙ, ΧΙΩΝ-ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ, από το ‘ΧΘΕΣ’, στο ‘ΣΗΜΕΡΑ’ της ΑΠΟΜΑΧΙΑΣ