ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΕΛ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Β (10%)-ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2013