Βιωματική βόλτα μαθητών μαζί με άτομα με αναπηρίες