Ζητούν επίλυση των προβλημάτων που ταλανίζουν Καρφά, Αγ.Ερμιόνη και Μ.Λιμνιώνα