Υψηλό πρόστιμο σε όσους δε δηλώνουν πηγάδια και γεωτρήσεις