"Το Υπουργείου Παιδείας μειώνει κατά 9021 τις θέσεις εισαγωγής στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο"