Υποψήφιος Ευρωβουλευτής με τη Λαϊκή Ενότητα ο Βασίλης Μαυρέλος