Υποκριτές και Φαρισαίοι κάποιοι (δήθεν) αλληλέγγυοι