Υποχρεωτική αργία η 26η Δεκεμβρίου με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας