Ξεκινούν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Μητρόπολης