Ξεκινά το Σύστημα Ναυτιλιακών Πληροφοριών στην Υπηρεσία του Πολίτη