Ξανά Πρόεδρος του Συλλόγου Αστρονομίας Χίου ο Γιώργος Μελέκος