Το Βραβείο «Νίκη 2013» στον Χιώτη Αστροφυσικό Σταμάτη Κριμιζή