Β.Ποταμούση: «Χάνονται ζωές, καταστρέφονται οικογένειες και η αδιαφορία συνεχίζεται»