Βιβλιοθήκη ΚΟΡΑΗΣ: παρουσίαση συντήρησης βιβλίου έκδοσης 1588