ΒΙΝΤΕΟ: Προτείνει και τείνει χείρα συνεργασίας στο Δήμο η Χιακή Συμπολιτεία