ΒΙΝΤΕΟ: Χωριά χωρίς αγροτικούς γιατρούς για μήνες ολόκληρους