ΒΙΝΤΕΟ: Ανάδοχος με μεγάλη έκπτωση στο έργο στέγης νοητικά υστερούντων