Τράπεζα αίματος Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Χίου